Bestyrelsesmøde 11. oktober 2016

Venskabsforeningen Danmark-Burkina Faso

Bestyrelsesmøde 2016.10.11


Til stede: Ulrik, Niels


Dagsorden:

1) Godkendelse af referat fra sidste møde

2) Økonomi

3) Meddelelser/Orientering

4) Bøger (vi har fået lidt flere!)

5) Kommende arrangementer (arrangement med nye danske ambassadør i Ouagadougou, når hun er

i landet? Andet?)

6) Burkina Kontakt / Burkina Nyhedsbrevet

7) Hjemmesiden

8) Facebook

9) Eventuelt


1) Godkendt


2) Økonomi OK, men 40 medlemmer har ikke betalt kontingent for 2016 endnu


3) Intet at meddele/orientere om


4) NH tager kontakt til Tine for at høre mere til, om der er Børnefonds-muligheder. På et tidspunkt

skal der tages en beslutning. Der er vel ingen grund til at bruge tid på at lave liste over alle bøgerne

(med forfatter, titel, udgivelsesår?), hvis vi ikke kan få bøgerne transporteret til Burkina?!


5) Ambassadør-arrangement med burkinsk ambassadør afventer, at der kommer en ambassadør

Generalforsamling er den 25. marts 2017. Der kan ikke på nuværende tidspunkt reserveres lokaler i

Verdenskulturcenteret til datoer næste år. Ulrik prøver at finde ud af, hvornår der åbnes for

lokalereserveringer for marts 2017.

Skal vi købe en 30 eksemplarer af det svenske blad og dele ud til generalforsamlingen?


6) Næste Burkina Kontakt laves mandag den 24. oktober

Skal indeholde indkaldelse til generalforsamling.

Vi har Susses kronik og Thyges indlæg. Evt. hente stof fra det svenske blad. Lægge link til det

svenske blad ind i Burkina Kontakt, og måske Nyhedsbrevet.


7) Hjemmesiden. Karen vil godt overtage, men mangler lidt information/undervisning for at kunne

komme rigtigt i gang.

Foreningen tilbyder at betale hende en tur til København, så hun og Maria kan sætte sig sammen og

gå tingene igennem. Ulrik kommunikerer med Karen.


8) facebook. Nok lidt det samme som for hjemmesiden. Ulrik vil godt have rettigheder til at

redigere facebook-side, men ikke have ansvaret for den. Det må Karen gerne have. Ulrik

kommunikerer med Karen


9) Næste møde: Mandag den 5. december, gerne hos Maria! Hvis hun kan/vil. Ellers hos Niels

Nyheder