Bestyrelsesmøde 13. juli 2017

Venskabsforeningen Danmark-Burkina Faso

Bestyrelsesmøde 2017.07.13


Til stede: Ulrik, Niels, Thyge


Dagsorden:


1) Godkendelse af referat fra sidste møde

2) Arrangementer (skovtur, hvordan gik mødet med den danske ambassadør i Ouagadougou; andre

arrangementer?)

3) Økonomi

4) Meddelelser/Orientering

5) Burkina Kontakt / Burkina Nyhedsbrevet

6) Hjemmesiden

7) Facebook

8) Eventuelt


1) Godkendt


2) Sikkerhedssituationen.

Skovtur: vi prøver at høre andre medlemmer af foreningen og bestyrelsen om de kan søndag den

17. september. NH skriver til Karl, Lisbeth, Ole, Ole&Rie, Tine, Maria, og andre? om de kan.

Havnerundfart og frokost, der indtages i Nationalmuseets frokoststue. Frokost laves af os lige

som sidst.

Thyge kan ikke.

NH spørger sin forbindelse til havnerundfart, så vi kan få en overdækket båd med fransktalende

guide.

Invitationen til arrangementet skal også laves på fransk og ud til de fransktalende.

Når den nye ambassadør kommer, vil vi gerne lave et arrangement i Kbh

Red børnene vil prøve at få den nye ambassadør til Århus til et arrangement


3) Næsten halvdelen af medlemmerne har ikke betalt kontingent.


4) Ulrik var med til Africa Day

Bøgerne. Kunne de gøre mere gavn i for eksempel DanAfrika?


5) Vi laver nyhedsbrev onsdag den 26. juli kl 19 hos Ulrik

Til næste blad: få status for Saba, gerne med fotos


6) Hjemmesiden. Karen spørges, om hun vil påtage sig at få lavet en ny hjemmeside, nu det ikke

fungerer med den nuværende. Thyge spørger Karen.


7) Ulrik har fået rettigheder til at redigere facebook-siden.

Hvis man støder på nyheder fra Burkina, så send til Ulrik


8) Næste møde: Bliver mandag den 4. september. Sted følger.


Niels; 23/7-2017

Nyheder