Bestyrelsesmøde 18. februar 2016

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 18. februar 2016


Mødet holdt hos Maria.

Til stede: Maria, Karl Åge, Lisbeth, Niels, Ulrik

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Økonomi

3. Meddelelser/Orientering (situationen i Burkina Faso lige nu)

4. Kommende arrangementer (generalforsamling den 2. april; skovtur)

5. Vedtægter

6. Burkina Kontakt

7. Hjemmesiden

8. Facebook

9. Eventuelt – herunder næste møde

Ad 1: ingen bemærkninger. Eventuelle kommentarer var forhåbentlig kommet.

Ad 2: Regnskabet er færdigt, og sendt til revision. Der er underskud.

Kontingentet har været uændret fra 2005; nu foreslås det hævet fra 175 kr til 200 kr om året.

Ad 3: Lisbeth var i Burkina 10. januar til 4. februar 2016. Fik et positivt indtryk af den nye

præsident

Der er alligevel ikke udnævnt nogen ny ambassadør endnu.

Katrin Rohde kommer til Danmark i april. Niels kontakter Torben/AMPO Danmark for at høre til

arrangement i København.

Bøger til Burkina: Niels orienterede om de nye muligheder for transport, som Tine Breinholt har

nævnt.

”Spis en bid af verden” - Niels formulerer et ”nej tak”

Ad 4: Generalforsamling lørdag den 2. april, i Verdenskulturcenteret.

Arrangement før generalforsamlingen: møde med den forhåbentlig udnævnte ambassadør.

Plan B: Thyge fortæller om situationen i Burkina Faso netop nu.

Opgaver: Karl: småkager

Lisbeth: kopper og servietter.

Maria: 2 tekander

Niels: el-kedel, mælk, sukker. Skriver beretning

Skovtur: Havnerundfart

Dato: 27. august 2016

Spise i Kongens Have. Plan B for spisested ønskes (regnvejr!)

Ad 5: Forslag til vedtægtsændringer sendes ud med indkaldelsen til generalforsamlingen, i Burkina

Kontakt.

Ad 6: Indslag fra Lisbeth og fra Thyge

Indkaldelse til generalforsamling med forslag til nye vedtægter

Eventuelt reklame for udstilling på Arken af malinesisk kunstner.

Den franske side: Niels prøver at kontakte Danielle, der sørgede for bøgerne fra den franske skole.

Burkina Kontakt laves 7. marts

Ad 7-8: Flere skal have adgang til at kunne lægge ting på hjemmesiden og redigere Facebook.

Der annonceres efter en frivillig på generalforsamlingen.

Der kan hentes information på Jeune Afrique, Allafrica.com, lefaso.net og så videre.

Ad 9: Næste møde: 9. maj hos Maria


Ref. Niels,

Nyheder