Bestyrelsesmøde 20. februar 2017

Bestyrelsesmøde 2017.02.20


Til stede: Karl Aage, Lisbeth, Niels, Thyge, Ulrik

Referent: Niels


Dagsorden:

1) Godkendelse af referat fra sidste møde

2) Økonomi

3) Meddelelser/Orientering

4) Kommende arrangementer (generalforsamling, inkluisiv arrangement før generalforsamlingen)

5) Foreningens fremtid

6) Burkina Kontakt / Burkina Nyhedsbrevet

7) Hjemmesiden

8) Facebook

9) Eventuelt

1) Godkendt

2) Økonomi. Regnskab klar til revision. Der er overskud pga nu 2 blade om året i stedet for 3, og

fordi vi ikke holdt et arrangement i 2016.

Der er 82, medlemmer, der har betalt kontingent for 2016, og 12 medlemmer. Listen over ikkebetalere

gennemgået.

3) Arrangement med den danske ambassadør i Burkina Faso, Ulla Næsby Tawiah, en gang hun er

hjemme i DK. Ulla har efterfølgende givet tilsagn, og hun vil komme med et oplæg næste gang,

hun er i Danmark; formodentlig bliver det til sommer.

Sikkerhedssituationen: det danske udenrigsministerium fraråder stadig alle unødvendige rejser til

Burkina Faso.

Burkina Faso er næste julekalenderland. Ibis er involveret - de har kontor dernede.

De franske bøger: Tine Breinholt og Jytte Vagner har kigget på et par kasserfuld, og der er mange

rigtig gode, men også nogle, der med sindsro kan sorteres fra.

Der skal indhentes tilbud på transport af bøgerne.

4) Generalforsamling er den 25. marts 2017. Bemærk: Det bliver i Kulturhus Indre By, da

Verdenskultur-centeret er under renovering.

Arrangement før generalforsamlingen. Lars Engberg kommer og fortæller om de nye

verdensmål.

Efter generalforsamlingen: Lisbeth spørger på ambassaden, om der bliver reception.

Der er købt eksemplarer af det svenske blad til uddeling på generalforsamlingen

5) Med et årligt arrangement for medlemmerne har foreningen en fremtid.

6) Burkina Kontakt. Næste nummer laves mandag den 20. februar. Thyge har en del stof, og der er

en artikel fra Ole Zehner.

Burkina Nyhedsbrev kommer til april.

7) Hjemmeside. Maria har kontakt til Karen. Planen er at Maria aftaler noget med Karen, når Maria

skal i Århus.

8) Facebook. Samme som for hjemmesiden.

9) Næste møde: torsdag den 4. maj 2017 kl. 19, hos Ulrik

Nyheder