Bestyrelsesmøde 23. oktober 2017

Referat fra bestyrelsesmøde i Venskabsforeningen Danmark – Burkina Faso

Mandag den 23. oktober 2017 kl. 19, hos Niels


Til stede: Karl, Lisbeth, Niels, Ulrik


Dagsorden:


1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Arrangementer: skovtur, til Nationalmuseet

Andre arrangementer? – møde med den nye ambassadør? Generalforsamling 2018

3. Økonomi

4. Meddelelser/Orientering

5. Burkina Kontakt / Burkina Nyhedsbrev

6. Hjemmesiden

7. Facebook

8. Eventuelt


1) Referatet godkendt


2) Skovtur til Nationalmuseet, søndag den 29. oktober 2017, kl. 11

Der er 14 tilmeldte fra venskabsforeningen:

Ole Mikkelsen + bekendt, Thyge, Ulrik + Linneke, Ole + Rie, Else Trærup, Eva, Kirsten, Margit Christensen, Annette

Sommer, Ida Hamre, Jeanette.

Følgende kommer og smører: Ulrik+Linneke, Ole+Rie, Ole Mikkelsen+bekendte, Helle+Niels

Man mødes her hos os 8.30. Der skal smøres til 30 personer = 80 sandwich

Afgang her fra kl. 10, så man er på Nationalmuseet lidt i 11

4 slags pålæg: ost+tomat, roastbeef, laks, tunsalat. Salatblad på hver. (indkøb af dette står Helle/Niels for)

20 styk sandwich af hver

60 drikkevarer med nogle bægre (dette står Ulrik for)

Ulrik bestiller/aftaler rundvisning på engelsk.

Betaling på Nationalmuseet står Ulrik for. Husk diverse rabatter.


2 fortsat) Andre arrangementer? – møde med den nye ambassadør til Generalforsamling 2018?

Generalforsamling er 7. april 2018


3) Økonomi. 16 medlemmer har ikke betalt kontingent for 2017, ud af 100. Vi gennemgår listen.

Økonomien ser godt nok ud, men medlemsantallet ser ikke så godt ud.

Vi får ikke nye medlemmer, - der er ingen der rejser til BF


4) Ulrik: Ballerup har hidtil samlet ind til Wamde. Nu er der ikke flere penge.


Lisbeth: bliver interviewet til Roskilde Bladet om sit barn under Børnefonden. Lisbeth spørger om Børnefonden vil

linke til vores hjemmeside.

Bøgerne


5) Burkina Kontakt / Burkina Nyhedsbrev

Karl arbejder på artikel om mine i NordBF.

Lisbeth skriver beretning fra sin seneste tur.


6) Hjemmesiden. Karen har fået lavet en fin hjemmeside.


7)Facebook. Lisbeth bliver medredaktør


8) Eventuelt. Næste møde: torsdag den 18. januar som forslag. Thyge spørges om det er en passende dag. Hos Karl, Spangen 8, 2700 Brønshøj

Nyheder