Bestyrelsesmøde 4. maj 2017

Bestyrelsesmøde 2017.05.04


Til stede: Karl Aage, Lisbeth, Niels, Ulrik

Referent: Niels


Dagsorden:

1) Godkendelse af referat fra sidste møde

2) Økonomi

3) Meddelelser/Orientering

4) Kommende arrangementer (møde med den danske ambassadør i Burkina Faso bliver onsdag den

21. juni; eventuel skovtur; andre?)

5) Burkina Kontakt / Burkina Nyhedsbrevet

6) Hjemmesiden

7) Facebook

8) Eventuelt

1) Godkendt

2) Økonomi. Intet at bemærke

3) Der er kommet kursushæfte fra Cisu

Maria har fået nyt arbejde

En burkinsk studerende i København har meldt sig ind i foreningen

Bøger: intet hørt fra transportselskaber; der rykkes. Ambassaden bruger især AGS

4) Møde med den danske ambassadør i Burkina, Ulla Næsby Tawiah, onsdag den 21. juni kl. 19.00

Verdenskultur-centeret, lokale 305

Vi mødes kl. 18

Invitere den burkinske ambassade/ambassadør: Lisbeth

Tine Breinholt spørges, om kommer og om hun vil tolke: Niels

Eventuelt kan Ulla Næsby Tawiah selv tolke

Kaffe/te/kage: Niels

Skovtur: skal i givet fald være i august. Havnerundfart. Niels spørger Nationalmuseet om man

der må spise medbragt mad.

Vi skal være forberedt på arrangement med den kommende burkinske ambassadør

5) Burkina Kontakt. Næste nummer til september

Burkina Nyhedsbrev: laves af Ulrik og Niels mandag den 22. maj

6) Hjemmeside. Intet nyt

7) Facebook. Intet nyt. Ulrik vil prøve at skrive til Maria for at blive medadministrator

8) Næste møde: tages i forbindelse med mødet med Ulla Næsby Tawiah, onsdag den 21. juni 2017,

hvor vi mødes kl. 18 i Verdenskultur-centeret

01.06.2017

Referent:

Nyheder