Bestyrelsesmøde 4. september 2017

Venskabsforeningen Danmark – Burkina Faso


Bestyrelsesmøde mandag den 4. september 2017 kl. 19

Sted: hos Ulrik, Søndergårds Allé 208, 2760 MåløvTil stede: Ulrik, Maria og Niels


Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Arrangementer: skovtur

Andre arrangementer?

3. Økonomi

4. Meddelelser/Orientering

5. Burkina Kontakt / Burkina Nyhedsbrev

6. Hjemmesiden

7. Facebook

8. Eventuelt


1) Godkendt


2) Arrangementer: skovtur

Havnerundfart aflyst. Ideer til skovtur: Nationalmuseet; Carlsberg; Chrisiansborg ruiner og tårn

Vi vælger Nationalmuseet. Maria spørger museet om datoerne den 29/10 eller 12/11, begge dage kl. 11,

med helst fransktalende rundvisning og efterfølgende frokost i museets frokoststue, smurt af os.

Pris for rundvisning 950,- + entre 75/person

Niels sender mail med dette til dem, der har tilmeldt sig

Ulrik sender Burkina Nyhedsbrev ud efter næste søndag


3)Økonomi

stadig 21 der ikke har betalt kontingent for i år

Promovere os, når DR's U-landskalender fortæller om BF

hvem støtter Uandskalenderen?

Hvad gør Børnefonden?


4) Meddelelser/Orientering

Bog-status


5) Burkina Kontakt / Burkina Nyhedsbrev

Ulrik laver nyhedsbrev om flytning af skovture

Burkina Kontakt laves mandag den 2. oktober kl. 9 hos Niels

Generalforsamlling sættes til lørdag den 7. april 2018, det sædvanlige sted


6) Hjemmesiden

Karen er i gang med at opbygge hjemmesiden


7) Facebook

Karen og Ulrik og Maria kan lægge på Facebook


8) Eventuelt

Maria havde T-shirts og plakater med. De vil blive brugt til udsmykning ved vores næste arrangement, -

Maria opbevarer dem ind til dette.


Næste møde: mandag den 23. oktober kl. 19.30 hos Niels


Referat:

Niels Hougaard; 19/9-2017

Nyheder