Bestyrelsesmøde 5. december 2016

Venskabsforeningen Danmark-Burkina Faso

Bestyrelsesmøde 2016.12.05


Til stede: Karl Aage, Niels, Ulrik


Dagsorden:


1) Godkendelse af referat fra sidste møde

2) Økonomi

3) Meddelelser/Orientering herunder invitationen til møde med Burkinas finansminister 30. november

4) Kommende arrangementer (generalforsamling; andet?)

6) Burkina Kontakt / Burkina Nyhedsbrevet

7) Hjemmesiden

8) Facebook

9) Eventuelt


1) Godkendt


2) Økonomi. Der er stadig 19 medlemmer der ikke har betalt kontingent. Det er potentielt

livstruende for foreningen.

Der er/skulle være nye foreninger og aktører i BF, som måske skal med på listen i bladet. Thyge

skal spørges.


3) Vist ingen med til mødet med BF-ministeren.

Ballerup Kommune har fået 15.000 kr. i kassen til Wamdé, fra musikere der har spillet med

Wamdé.

Bøgerne: Genbrug til Syd, der giver støtte til (bl.a.) transport af genbrugssager til syd, afviser ikke,

at der kan gives støtte til transport af bøger.

Den bedste forsendelsesmetode skal diskuteres med speditør.

Der skal (sandsynligvis) laves liste over, hvilke bøger, der sendes (formodentlig med

forfatternavn, bogens titel og udgivelsesår).

Tine Breinholt og Jytte Vagner vil komme og kigge på en stykprøve af bøgerne


4) Generalforsamling er den 25. marts 2017. Det bliver i Kulturhus Indre By, da Verdenskulturcenteret

er under renovering.

Arrangement før generalforsamlingen?!?!?! Det ville være godt med en ny ambassadør.

Nye udviklingsminister Ulla Tørnæs komme og fortælle om regeringens politik?

Plan B: kan vi finde en film?!?

Der er købt eksemplarer af det svenske blad til uddeling på generalforsamlingen


5) Kontakt til foråret

Nyhedsbrev. Skrives torsdag den 29. december kl. 19 hos Ulrik, af Ulrik og Niels. Karl kommer

måske med artikel om æseleksport-stoppet.

Thyge vil formodentlig og forhåbentlig kunne komme med noget


6) Hjemmeside. Smertensbarn. Maria skal aktiveres.

Ulrik tager kontakt til Karen om hun har haft kontakt med Maria.


7) Facebook. Samme som for hjemmesiden.


8) Næste møde: mandag den 20. februar 2017 kl. 19, hos Niels

Nyheder