Bestyrelsesmøde 7. august 2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Venskabsforeningen Danmark-Burkina Faso hos Thyge

søndag 07.08.2016


Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Økonomi

3. Meddelelser/Orientering

4. Kommende arrangementer (skovtur; andet?)

5. Burkina Kontakt / Burkina Nyhedsbrev

6. Hjemmesiden

7. Facebook

8. Eventuelt


1. Intet svar på vores henvendelse til Kristian Jensen om et arrangement med ham, efter hans

hjemkomst fra Burkina Faso


2. En række medlemmer har ikke betalt, endnu. Rykker kommer med næste nyhedsbrev

Ulrik går videre med at tilmelde os til PBS.


3. Rejsevejledningen ikke opdateretsiden 31. maj 2016. Det vil sige, at alle rejser frarådes i den

nordlige og vestlige del af landet, og til W Nationalparken ved den sydøstlige grænse til Niger og

Benin. Ikke-nødvendige rejser frarådes til resten af landet, herunder til Ouagadougou.


Ingen ændringer på den danske ambassadør i BF

Foreløbig ingen ny ambassadør i DK


Jernbanen i Burkina Faso til Kaya restaureres og nyinstalleres længere rundt

Zinkmine ved Kudougou er genåbnet


Minedrift er interessant


4. Skovturen med havnerundfart aflyses, afventer at der kommer ny BF ambasssadør

Et par linjer i nyhedsbrevet herom

Vi vil lave arrangement med en ny ambassadør, hvor han/hun præsenteres for foreningen, måske i

både KBH og Århus


Jens Eriks arrangement med musikere i DK i efteråret er der ingen der ved noget om.

Måske vise fransksproget burkinsk film i samarbejde med Alliance Francais og/eller Institut

Francais.


Film ”tetid på kanten af Sahara” med Abdoulaye (ses på Youtube)


5. Til nyhedsbrev: TC nogle linjer om nuværende situation i BF

TC har også sendt noget allerede.

Ulrik skriver lidt om, at arrangementet i august aflyses/udsættes.

Diverse artikler fra diverse blade kan være interessante til både nyhedsbrev og Burkina Kontakt

Ulrik laver Nyhedsbrev og sender til Niels til korrekturlæsning


6. Karen/Red Børnene hjælper med hjemmesiden. Hun har fået koderne fra Maria.

Karen og Maria kender hinanden i forvejen, fra et par rejser i Burkina Faso.

Thyge kommunikerer til Karen, at hun er vores nye web-master


7. Facebook

Thyge spørger Karen, om hun også har overtaget Facebook. Hvis ikke, kan Maria måske fortsætte

med at tage sig af Facebook

8. eventuelt


Næste møde: tirsdag den 11. oktober, hos Niels


Dato for generalforsamling 2017: lørdag den 25. marts 2017

Nyheder