Bestyrelsesmøde 9. maj 2016

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 9. maj 2016


Mødet holdt hos Lisbeth.

Til stede: Karl Åge, Lisbeth, Niels, Thyge, Ulrik


Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Økonomi

3. Meddelelser/Orientering (AMPO-arrangement med Katrin Rohde; situationen i Burkina lige

nu; Frivillig til hjemmeside- og Facebook-administration; forsendelser til Burkina)

"SPIS - en del af verden"

4. Kommende arrangementer (skovtur 27. august 2016)

5. Burkina Kontakt - Nyhedsbrev - Den franske side

6. Hjemmesiden

7. Facebook

8. Eventuelt

Ad 1: ingen bemærkninger. Eventuelle kommentarer var forhåbentlig kommet.

Ad 2: Af de 100 medlemmer har de 55 betalt kontingent, og de 45 mangler. Der er penge på

kontoen til de to blade, vi skal udgive i år.

Ad 3: Der blev ikke noget AMPO/Katrin Rohde arrangement i København. Der blev vist holdt 2

arrangementer i Jylland. Niels var i kontakt med Torben fra AMPO Danmark.

Situationen i Burkina Faso netop nu: Thyge: der er måske sket et lille stemningsskift. Man håber

stadig, at den nye præsident kan skaffe bedre tider. Zida, den midlertidige ministerpræsident, er

flygtet på grund af misbrug af midler. Burkina Faso er ved at opgive krav om udlevering fra

Elfenbenskysten af Blaise Compaoré og af formanden for det ivorianske parlament.

Der blev på generalforsamlingen spurgt efter frivillige til at hjælpe med vores hjemmeside og

facebook. Referatet fra generalforsamlingen er ikke kommet endnu - Thyge spørger Maria om

referat og om frivillige.

Forsendelser til Burkina: Måske kan vi sende vi Genbrug til Syd (GTS). Tine Breinholt har skaffet

vejledning til ansøgning, og vil læse den igennem og se, om vi har en chance.

”Spis en bid af verden” - vi takkede nej. Arrangementet blev aflyst.

Ad 4:

Skovtur: Havnerundfart. Dato: 27. august 2016

Der laves sandwich som sidste år.

Spise i Kongens Have. Plan B for spisested i tilfælde af regnvejr: Lisbeth kontakter turistkontoret

for at høre, om de kender et sted. Kulturhus på Christianshavns Torv måske en mulighed.

Forslag om at spørge udenrigsminister Kristian Jensen om han vil fortælle om sine oplevelser i

Burkina Faso under sin tur dertil ved at arrangement i Venskabsforeningen, i København eller

Århus.

Thyge spørger.

Ad 5: Der skal nu kun laves 2 numre af Burkina Kontakt om året. Næste nummer bliver til efteråret.

I stedet skal vi have lavet Burkina Nyt, eller hvad det skal hedde, 4 gange om året, så der hver

anden måned kommer noget fra Venskabsforeningen.

Burkina Nyt skal have logo, der minder om Burkina Kontakt. Det skal som hovedregel bestå af 1-2

A4 sider og indeholde små artikler.

Niels har netop spurgt, om Danielle - den nu pensionerede lærer, der skaffede os bøgerne fra Den

franske Skole - vil være med til at lave den franske side.

Ad 6: Intet nyt

Ad 7: intet nyt

Ad 8: Næste møde: Søndag den 7. august 2016 hos Thyge.

Der aftales samkørsel, når tiden nærmer sig.


Ref. Niels, 17.05.2016

Nyheder