Generalforsamling 2014

Referat af generalforsamlingen i Venskabsforeningen Danmark – Burkina Faso d. 29. marts 2014


Inden generalforsamlingen vistes dokumentarfilmen Tour du Faso, og Edgar Pacody fortalte om at vokse op i Ouagadougou og om i dag at bo i Århus.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

4. Planer for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fastlæggelse af det årlige kontingent.

7. Valg af bestyrelse og revisor.

8. Eventuelt.


ad 1. Ulrik blev valgt til dirigent.


ad 2. Generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt, og Ulrik gennemgik (i Niels’ fravær) den skriftlige beretning, Niels havde skrevet. Den blev godkendt.


ad 3. Helle har hjulpet Ulrik med at en ny regnskabsform. Regnskabet udviser et overskud på ca. 4000 kr. – efter at jubilæumsfesten og et stort nummer af Burkina Kontakt i farver i 2012 havde tømt kassebeholdningen.  Hele trækker sig som revisor, men hjælper gerne en nyvalgt i gang. Regnskabet blev godkendt. I 2013 betalte 96 kontingent mod 101 i 2012.


ad 4. a. Det er fortsat planen at udgive tre numre af Burkina Kontakt. b. Efter sommeren vil der blive arrangeret en udflugt for medlemmer og herboende burkinere til Rie og Oles gård v. Uglerup (nær Tissø og Jyderup) med tilbud til både børn og voksne. c. En filmdag vil kunne udnytte Edgars viden om kortfilm. d. Ole Mikkelsen har talt om en teatertrup, der kommer til Danmark, og vi er indstillet på at købe en forestilling. e. Inoussa Sawadogo (kaldet Zasco) er en spændende ressourceperson fra Kongoussi. Han kommer måske til Århus omkring 1. juli, og vi vil overveje et arrangement med ham i København eller Århus. f. Der er tale om at invitere Abdoulaye Bouraïma fra Gorom-Gorom til Danmark i 2014 eller (mere sandsynligt) i 2015, og venskabsforeningen vil måske stå som ansøger til et såkaldt omvendt rejselegat.


ad 5. Der var ingen indkomne forslag.


ad 6. Kontingentet fastholdes på 175 kr. om årligt. – og kan indsættes på reg.nr. 1551, kontonr. 2539098. Tak!


ad 7. Kortimi havde meddelt, at hun ikke ønskede genvalg. Lisbeth Larsen, Maria Larsen, Niels Hougaard, Thyge Christensen og Ulrik Falk-Sørensen (ny mail: ulrik.falks@gmail.com) stillede op og blev genvalgt. Karl Aage Jørgensen, Ole Mikkelsen, Ole Zethner, Morten Kuni, Merete Laubjerg og Vera Teglgaard fortsætter i baggrundsgruppen, der også fungerer som suppleanter. Edgar Pacody vil gerne indgå i foreningens arbejde og er derfor ny i baggrundsgruppen. Rie Koustrup blev nyvalgt som kritisk revisor.


ad 8. Intet.


Efter generalforsamlingen mødtes de fleste tilstedeværende til endnu en fin aften i den burkinske ambassadørs residens.


Nyheder