Generalforsmaling 2013

Referat fra

GENERALFORSAMLING i

Venskabsforeningen Danmark – Burkina Faso

lørdag den 23.03.2013 kl. 15.00


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab

4. Planer for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastlæggelse af det årlige kontingent

7. Valg af bestyrelse og revisor

8. Eventuelt


Ad 1. Valg af dirigent

Ulrik Falk-Sørensen blev valgt som dirigent.


Ad 2. Bestyrelsens beretning

Niels Hougaard aflagde beretning:

Indledning

Bestyrelsen har bestået af Kortimi Zoungrana Bedsted, Maria Larsen, Ole Mikkelsen, Thyge

Christensen, Ulrik Falk-Sørensen og Niels Hougaard.

Suppleanter som nærmere er en backing gruppe har bestået af Karl Jørgensen, Merete Laubjerg, Rie

Koustrup, Vera Teglgaard, Morten Kuni, Mariame Kulai, Jens Erik Raasted.

I løbet af 2012 holdt vi 5 bestyrelsesmøder. Og en generalforsamling.


Medlemsstatus

Medlemsantallet er pt ganske svagt stigende. Vi er ca. 100 medlemmer.


Burkina Kontakt

Der er i løbet af 2012 udsendt 3 numre af Burkina kontakt. Tak for bidrag. Redaktionen modtager

gerne og med tak bidrag til Burkina Kontakt.

Vi udsender ca. 120 eksemplarer af Burkina Kontakt til personer eller organisationer. Bladet sendes

også til Norge.


Hjemmeside

Maria står for vores hjemmeside, der har fået et nyt udseende.

Kommentar, Maria Larsen: Venskabsforeningen er også på Facebook


Arrangementer

Efter generalforsamlingen sidste år havde den burkinske ambassade venligst inviteret foreningens

medlemmer til reception på Residensen i Hellerup.

31. maj havde vi et arrangement med den kommende ambassadør i Ouagadougou, hvor forskellige

foreninger med engagementer i Burkina Faso fortalte om deres aktiviteter, og hvor den burkinske

ambassadør også deltog.


Venskabsforeningen havde 25 års jubilæum i 2012. Det blev fejret med stor fest i Valby Kulturhus

lørdag den 7. juli, hvor der deltog ca. 80-100 medlemmer og ikke-medlemmer. Det var et flot

arrangement, med taler af bl.a. chefen for udenrigsministeriets afrika-kontor og af den burkinske

ambassadør, og musik af Bil Aka Kora med band.

Efter arrangementet i Valby Kulturhus var alle inviteret til den burkinske ambassadørs residens, hvor

festen fortsatte.


Bil Aka Kora og bandet var i Danmark i 3 uger og gav en hel del koncerter. Jens Erik Raasted var

sjakbejs på hele besøget, og burkinerne var privat indkvarteret. Det var spændende at have 2 burkinske

musikere boende.


Andet

Bøger

Vi er stoppet med at sende bøger i containere, da der tilsyneladende er indført told på indførsel af

bøger, og de penge er bøgerne sjældent værd.

Vi har vi årets løb fået en 40-60 kg. bøger fra det forlag, som vi ”plejer” at få fra, og prøver om

bøgerne kan komme til Burkina Faso på anden vis. Der har i 2012 været tale om helt nye bøger på

engelsk, bøger af alle slags og til alle aldersklasser.


Vi formidler oplysninger til medlemmerne om blandt andet teater- og musikarrangementer. I den

sammenhæng er det gevaldig praktisk at have medlemmernes mail-adresser, for det er langt hurtigere

og billigere at formidle information pr. email.


3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Ulrik Falk-Sørensen.

En væsentlig omkostning er trykning og distribution af Burkina Kontakt. Burde bladet kun udsendes

elektronisk. Det var der ikke tilslutning til - bladet er for langt de fleste medlemmer den eneste

forbindelse til foreningen, og det virker stærkere med et fysisk blad end med en mail.

Fordele bladet til biblioteker, for at synliggøre os lidt mere. Hinnerup bibliotek har tidligere betalt

kontingent og fået bladet, men dette er hørt op.

Girokontoen kunne droppes; den koster et gebyr hvert år.

Foreningens regnskab blev godkendt.


4. Planer for det kommende år

Niels Hougaard omtalte foreningens planer.

Komsammen på den burkinske ambassadørs residens i aften efter generalforsamlingen. Vi er inviteret til kl.

17.30.

Generalforsamling i Cisu (tidligere Projektrådgivningen), som Venskabsforeningen er medlem af.

Udsende 3 numre af Burkina Kontakt, og holde hjemmesiden ajour. Den er et godt aktiv for foreningen.

Kommentar: genindføre den franske side, i hvert fald på hjemmesiden. Vi kan spørge Franck om han

vil stå for oversættelse.

Give input til Africa Week, der holdes den 21.-25. maj, i anledning af 50 året for Den afrikanske

Union.

Kommentar: DanAfrika-bod. Venskabsforeningen have en bod. Frances i Mimersgade design. Thorup

Art. Red Børnene i Gorom-Gorom.

Kortimi kontaktperson til den burkinske ambassade, der står som chef-arrangør af ugen.


Skovtur/madkurvstur til (formodentlig) Valbyparken lørdag den 17. august


Folder til uddeling med visa fra den burkinske ambassade.

Kommentar: Maria er ved at lay-oute folderen, så den er på trapperne.


Kommentar: Udviklingsminister Christian Friis Bach udtaler den 15. marts til Politiken: ”Vi fokuserer

på de skrøbeligere g meget fattige stater som Somalia, Sydsudan og Afghanistan, mens vi drosler ned i

de stærkere lande som Tanzania, Ghana og Burkina Faso.”

Hvordan skal det forstås? Vi må spørge ministeren og/eller udenrigsministeriets chef for Afrikakontoret.

Sende brev til ministeren med invitation til at komme og forklare sig.


5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.


6. Fastlæggelse af det årlige kontingent

Kontingentet fastholdes. Opkræves sammen med udsendelse af referatet.


7. Valg af bestyrelse og revisor

Ole Mikkelsen trådte ud af bestyrelsen.

Genvalg af Kortini Zoungrana Bedsted, Maria Larsen, Niels Hougaard, Thyge Christensen, Ulrik Falk-

Sørensen; nyvalg af Lisbeth.

Suppleanter/baggrundsgruppe: Jens Erik Raasted, Karl Jørgensen, Morten Kuni, Ole Zethner, Rie

Koustrup, Vera Teglgaard.

Revisor: Helle Bliddal modtog genvalg


8. Eventuelt:

Intet

Niels Hougaard Ulrik Falk-Sørensen

Referent Dirigent

Nyheder