Traditioner og tro

Traditioner og tro

ET KOMPLEKST SAMFUND


Der er 64 folkeslag i Burkina Faso, og de taler 60 forskellige sprog.


Desuden rummer landet meget forskellige traditioner: Fra nomadekulturen i nordøst, over mossifolkets område i det centrale Burkina, som er præget af mange århundreders stabil statsdannelse, til et utal af små folkeslags i sydvest. De sidste har kun sjældent skabt decideret stater, før de alle blev en del af Øvre Volta/Burkina Faso.


Landet er kendt for sin fredskultur og harmoni mellem både folkesag og religioner. Der lægges særligt mærke til drilletraditionen (familiedrillerier), som gennem århundreder har dæmpet og løst konflikter mellem grupper, der har særlig grund til at frygte, at sådanne kunne komme ud af kontrol. Drillerierne foregår som regel mellem folkeslag, men også mellem klaner m.m.


Fortælletraditionen er mindre tydelig efter indførelse af fjernsyn, men ikke mindst de såkaldte dilemmaeventyr er stadig med til at udvikle en udpræget social kompetence.


Langt de fleste burkinere er troende. Den største religion er islam med ca. 60 % af befolkningen. Der er knap 25 % kristne (hvoraf ca. 4/5 er katolikker). Omkring 15 % af burkinerne dyrker de traditionelle religioner (animisme), som er den oprindelig tro, der stadig sætter sit tydelige præg på langt de flestes livssyn.